Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.1. - 31.8.2020/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-2499

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.1. - 31.8.2020.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.1. - 31.8.2020 pidetään torstaisin seuraavasti: 23.1. (päätetty jo aiemmin), 20.2., 19.3., 23.4., 28.5. 11.6. ja 27.8.2020. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että kokoukset ajalla 1.1. - 31.8.2020 pidetään torstaisin seuraavasti: 23.1. (päätetty jo aiemmin), 20.2., 19.3., 16.4., 28.5. 11.6. ja 27.8.2020. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit, aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.