Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien yhteenveto lukuvuodelle 2019-2020

MliDno-2019-2299

Valmistelija

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Lukioasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Lukioasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee ennakolta ilmoittaa opiskelijoille ja opiskelemaan pyrkiville keskeisistä 2 momentissa tarkoitetuista asioista.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön kohdan 4.2.2.1. mukaan johtava rehtori hyväksyy lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Yhteenveto saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Liite Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perustuvien suunnitelmien yhteenveto lukuvuodelle 2019 - 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Mikkelin lukio, Etä- ja aikuislukio

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.