Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sihteerin nimeäminen vanhusneuvostolle

MliDno-2017-1751

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 19.6.2017 (7 §) vahvistaman Vanhusneuvoston toimintasäännön 4 §:n mukaan vanhusneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta nimeää vanhusneuvoston sihteeriksi kaupungin hyvinvoinitkoordinaattori Arja Väänäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arja Väänänen, vanhusneuvosto, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.