Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Sihteerin nimeäminen vammaisneuvostolle

MliDno-2017-1752

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhalllituksen kokouksessaan 19.6.2017 (6 §) vahvistaman Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 §:n mukaan vammaisneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta nimeää vammaisneuvoston sihteeriksi kaupungin hyvinvointikoordinaattori Arja Väänäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arjan Väänänen, vammaisneuvosto, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.