Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys ajalla 1.1.-31.7.2017 myönnetyistä liikunta-avustuksista

MliDno-2017-1756

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikuntapalveluiden keväällä 2016 uusitun ja 1.5.2016 voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja lukuunottamatta tunnustuspalkintoa ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja nuorisopalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.7.2017 liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.