Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys ajalla 1.1.-31.7.2017 myönnetyistä nuorisoavustuksista

MliDno-2017-1755

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisopalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja nuorisopalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille on myönnetty ajalla 1.1. - 31.7.2017 toiminta-, ohjaajien palkkaus- ja kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.