Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kuntamaisematilinpäätös 2016, tulosalueiden esittely ja ta 2018-raami, Hyvinvoinnin- ja osallisuudenltk

MliDno-2017-1739

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät Kuntamaisematilinpäätöksen 2016 ja tulosalueiden toiminnan vuoden 2018 talousarvion lähetekeskustelun pohjaksi. Sivistysjohtaja kertoo kaupunginhallituksen antaman talosuarvioraamin ta2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Olavi Kietäväinen ja Markku Aholainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.06.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.