Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kulttuuripalveluiden selvitys ajalla 1.1.-31.7.2017 myönnetyistä kulttuuriavustuksista

MliDno-2017-460

Valmistelija

  • Susanna Latvala, vt. kulttuurijohtaja, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.7.2017 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.