Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kulttuurijohtajan irtisanoutuminen

MliDno-2017-1769

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuurijohtaja Marita Kajander on sivistysjohtajalle 20.6.2017 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut irtisanoutuvansa Mikkelin kaupungin kulttuurijohtajan virasta siten, että viimeinen työpäivä Mikkelin kaupungilla on 31.8.2017.

Kaupungin hallintosäännön 66 §:n mukaan palvelussuhteen päättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 29 § Lautakuntien ja liikelaitosten yleinen toimivalta mukaan lautakunta päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta.

Liite Marita Kajander

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.