Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kaupunginorkesterin intendentin irtisanoutuminen

MliDno-2017-1770

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginorkesterin intendentti Nikke Isomöttönen on sivistysjohtajalle 5.7.2017 saapuneella kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa Mikkelin kaupunginorkesterin intendentin virasta siten, että virkasuhde kaupunkiin päättyy 20.9.2017.

Kaupungin hallintosäännön 66 §:n mukaan palvelussuhteen päättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 29 § Lautakuntien ja liikelaitosten yleinen toimivalta mukaan lautakunta päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta.

Liite Nikke Isömöttönen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.