Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sopimus Karkialammen Kuntotalon käytöstä kevät 2019

MliDno-2017-146

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkialammella sijaitseva Kuntotalo monipuolisine liikuntatiloineen on ollut kaupungin koulujen ja liikuntaharrastajien käytössä sisäliikuntatilana. Kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen ja Karkialampi Säätiön välillä on ollut sopimus Kuntotalon käytöstä. Mikkelin kaupungin ja Karkialampi Säätiön välinen sopimus on turvannut myös kaupunkilaisten vapaa-​ajanliikuntaa sekä liikuntaseuratoimintaa ja mahdollistanut myös kansalaisopiston toiminnan laajentamisen ko. tiloihin.

Kaupungit ja kunnat eivät ole olleet, eivätkä voi tulevaisuudessakaan olla ainoita liikuntapaikkojen rakentajia ja ylläpitäjiä. Myös Mikkelissä liikuntapaikkoja on rakentunut liikuntayrittäjyyden kautta. Joissain tapauksissa kaupungin tai kunnan tuki on taannut liikuntapaikan rakentumisen kuntaan ilman,​ että kunnan täytyy ottaa isompaa roolia rakennuttajana tai ylläpitäjänä.

Saimaa Stadiumin valmistuttua koulujen sisäliikuntatilaksi on osoitettu koulujen salien lisäksi ensisijaisesti Saimaa Stadiumi.

Nyt päivitettävän sopimuksen mukaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue sitoutuu sovitun raamin,​ 12 500 euroa,​ puitteissa tukemaan hallin toimintaa kevätkauden 2019 ajan.

Sopimus astuu voimaan välittömästi ja on voimassa 30.6.2019 asti.

Liite Sopimus Karkialammen Kuntotalon tilojen käytöstä,​ Karkialampi Säätiö ja Mikkelin kaupungin sivistystoimi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy oheisen Karkialampi Säätiön ja Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen välisen sopimuksen Karkialammen Kuntotalon käytöstä ja valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Karkialampi Säätiö, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.