Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2019/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2019-207

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot liittyen vuoden 2019 valtionosuus-/rahoituspäätöksiin

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2019/liite 1.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määrästä vuonna 2019/liite 2.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnilla käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, reksiteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019, Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2019 ja Kaikkiin edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus 10/091/2016/liite 3.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan valtiovarainministeriön kautta ja se on yhdistetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetyn lain mukaisesti kaupungille tuleviin maksuihin, liite 4 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.

Lisäksi liitteenä 5 Valtionosuus/Rahoitussovellus 2019 Opetus- ja kulttuuritoimi 17.12.2018 raportti VOS 6SL19 ”Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee oikaisuvaatimuksen koskien lukiokoulutuksen (aikuisten oppimäärä) valtionosuusrahoitusta. Aikuisten lukiokoulutuksen valtionosuuteen ei ole huomioitu Mikkelin kaupungin Nettilukion (oppilaitostunnus 00618) lukiolaisia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut/talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.