Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa

MliDno-2017-1451

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Viljam Tiaisen ja hänen varalle Jan-Peter Kauppisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksissa.

Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Viljam Tiainenja hänen varalle Jan-Peter Kauppinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Viljam Tiainen, Jan-Peter Kauppinen, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.