Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuosille 2019 ja 2020

MliDno-2019-317

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön edustajat ovat laatineet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuosille 2019 ja 2020. Kumppanuussopimuksella sovitaan Jalkaväen säätiön ylläpitämän Jalkaväkimuseon toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä.

Jalkaväen säätiö on vuodesta 1982 ylläpitänyt Mikkelissä suomalaisen jalkaväen perinteitä ja historiaa taltioivaa ja esittelevää Jalkaväkimuseota. Jalkaväkimuseo muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän Päämajamuseon kanssa kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta, etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita Mikkeliin.

Vuonna 2021 Mikkeliin avattava Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee täydentämään osaltaan tätä kokonaisuutta.

Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Jalkaväen säätiön kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Liite: Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuosille 2019 ja 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimuksen vuosille 2019 ja 2020 sekä valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jalkaväen säätiö, talouspalvelut, kulttuuri- ja museojohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.