Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen myöntämät avustukset 1.7.-31.12.2018

MliDno-2018-1550

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan 21.2.2018  vahvistamien avustusperiaatteiden mukaan aluejohtokunnat ja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja myöntävät elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen alaiset avustukset.

Avustusohje määrittää, että elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue antaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.7. - 31.12.2018 elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelta on haettu ja myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.