Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Talousarvion toteutumisen seuranta 10/2017, Hyvinvoinnin- ja osallisuudenltk

MliDno-2017-1740

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 61 000 euroa ja toteuman perusteella toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin 206 000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen muodostuvan noin 267 000 euroa talousarviota paremmaksi.

Osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen on aloittanut kirjastopalveluissa 19.8.2017. Esitetään, että konserni- ja elinvoimapalveluista/kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut siirretään 17 100 € pääkirjastolle palkka- ja muihin henkilöstökuluihin sekä palveluiden ostoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään seuranta tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

- käyttötalouden määrärahasiirrot, konserni- ja elinvoimapalveluista/kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut kustannuspaikalta 140214021 siirretään 17 100 € pääkirjastolle kustannuspaikalle 140255101 seuraavasti:

  • vakinaiset kk-palkat 400500  13 300 €
  • kuel-maksut 410000  2 300 €
  • sotu-maksut 415000  100 €
  • tyött.vak.maksut 416000  400 €
  • hlöstön kotim. kilom. 442052  400 €
  • ICT-palvelut  447200  600 €

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.