Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kirjastotoimenjohtaja
Hankintapäätökset:

§6 Pääkirjaston kameravalvonnan laajentaminen/kameroiden hankkiminen Securi Oy:ltä hintaan 6423 €, 12.09.2017
Henkilöstöpäätökset:
§12 Kirjastovirkailijan toimen muuttaminen kirjastonhoitajan toimeksi/Hirvensalmen kirjasto, 12.09.2017

Liikunta- ja nuorisojohtaja
Avustuspäätökset:

§31 Etelä-Savon Liikunta ry:n avustushakemus vuoden 2016 toimintaan sekä avustushakemus Pietarin alueen yhteistyöhön vuodelle 2017, avustusta myönnetty 16 000 €, 19.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Heino Lipsanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.