Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 59/11.9.2017; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 30.8.2017 tekemiin päätöksiin

Liikunta- ja nuorisojohtaja
Avustuspäätökset:

Liikuntapalvelujen ohjaaja-avustukset jaksolta II 2017, 1.4.-31.7.2017, yhteensä 21 348 €, 28.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.