Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustajat aluejohtokunnissa kaudella 2017 - 2019

MliDno-2017-1417

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 19.6.2017 kokouksessaan hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajansa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin kaudelle 2017 - 2019.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä:
- Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven
- Haukivuoren aluejohtokuntaan Liisa Pulliaisen
- Mikkelin Pitäjän aluejohtokuntaan Aleksi Niemisen
- Ristiinan aluejohtokuntaan Hannu Toivosen ja
- Suomenniemen aluejohtokuntaan Nina Jussi-Pekan.

Tiedoksi

Lautakunnan nimeämät edustajat, Linda Asikainen, Anttolan aluejohtokunta, Haukivuoren aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta, Suomenniemen aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.