Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Kirjaston lainaus-​ ja palautusautomaattien hankinta Mikro-​Väylä Oy:ltä hintaan 20700 e,​ alv 0%,​ 27.03.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Silva Suomalan ottaminen osallisuuskoordinaattorin tehtävään,​ 23.03.2018
§ 8 Karoliina Lindénin ottaminen kirjastonhoitajan tehtävään,​ 10.04.2018

Kulttuuri-​ ja museojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA) case: Rukajärvi Mannerheimin työhuoneesta koettuna,​ 27.03.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Tiina-​Riikka Turusen ottaminen kulttuurituottajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 1.6.2018 alkaen,​ 17.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ sivistysjohtaja esittää,​ ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.