Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Suomen museoliiton 95. vuosikokous 24.5.2018 sekä Valtakunnalliset museopäivät 23.-25.5.2018 Vaasassa.

MliDno-2018-745

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen museoliiton 95. vuosikokous pidetään torstaina toukokuun 24. päivänä 2018 klo 13 Vaasassa, Åbo Akademin Academill-rakennuksessa, Rantakatu 2. Kokoukseen, jossa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat, kutsutaan osallistumaan liittojäsenet edustajiensa välityksellä sekä kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet.

Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 §:ssä. mUutoin on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Kaikkien vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua läsnä oleviksi ohjelmaan merkityn valtakirjojen tarkistuksen yhteydessä.

Toivotamme kaikki museoiden työntekijät ja luottamushenkilöt tervetulleiksi myös Valtakunnallisille museopäiville 23.-25.5.2018. Päivien ohjelma on liitteenä. Pyydämme ystävällisesti ilmoittatumaan vuosikokoukseen ja museopäiville sähköisesti Suomen museoliiton koulutuskalenterin kautta osoitteessa www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri. Ilmoittautumisaika päättyy 2.5.2018.

Helsingissä 19.3.2018

Suomen museoliitto ry

Outi Alanko-Kahiluoto Kimmo Levä
puheenjohtaja pääsihteeri

Mikkelin kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen, joka saa lähettää vuosikokoukseen kolme äänivaltaista edustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee edustajat Suomen museoliiton vuosikokoukseen sekä Valtakunnallisille museopäiville.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei nimeä edustajaa Valtakunnallisille museopäiville Vaasaan 23.-25.5.2018.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.