Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-824

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki palkkasi syksyllä 2017 osallisuuskoordinaattorin, jonka tehtäväkenttä on laaja käsittäen niin aluejohtokunnat kuin asukkaiden ja henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen. Tehtävän selkiyttämiseksi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on laadittu työsuunnitelma vuodelle 2018. Siinä on nostettu esille kuluvan vuoden keskeisimmät tavoitteet. Pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen kuuluu tämän vuoden tavoitteisiin.

Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018 on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 26.3.2018. Johtoryhmässä todettiin, että lähetetään osallisuussuunnitelma tiedoksi lautakunnille.

Osallisuussuunnitelma 2018 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee osallisuussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, lasten parlamentti

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.