Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ohjaamo Olkkarin ja keskustan alueen nuorisotila Starlightin tilaratkaisun valmistelu

MliDno-2018-889

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Essote on siirtämässä Ohjaamo Olkkariin sijoitettuja toimintojaan pysyvästi pois nykyisestä kiinteistöstä siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien ja sattuneen vesivahingon vuoksi. Henkilökuntaa on jo siirretty väistötiloihin ennen pysyvämpää ratkaisua. Samassa tlassa sijaitsee keskustan alueen nuorisotila Starlight. Ohjaamokokonaisuuden ja monialaisen työotteen säilyttämiseksi myös nuorisopalveluiden hallinnassa olevia Olkkarin tiloja on harkittava siirrettäväksi, vaikka katutason tila onkin toimintakuntoinen.

Nykyisiin tiloihin ollaan niin kaupungin kuin Essoten puolelta sitouduttu helmikuun 2019 loppuun.

Essoten Ohjaamoon sijoitettaville palveluille on löytynyt mahdollinen uusi tila, joka saattaisi mahdollistaa myös nuorisotilan ja etsivän nuorisotyön siirtymisen.

Tilaratkaisu on valmistelussa, mutta se tuodaan keskeneräisenä lautakunnan keskusteluun ja arvioitavaksi. Lisäinformaatiota ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja kokouksessa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: lautakunta käy keskustelun Ohjaamo Olkkarin tilanteesta ja evästää liikunta- ja nuorisopalveluja tilaratkaisuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta keskustelee Ohjaamo Olkkarin tilanteesta ja antaa evästyksen tilaratkaisuun liikunta- ja nuorisopalveluille.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valtuutti liikunta- ja nuorisopalvelut etsimään yhteistä, nykyiset toiminnot kattavaa tilaratkaisua Ohjaamo Olkkarille Essoten kanssa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.