Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Hyvän elämän ohjelma / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-895

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä. Kaupunkistrategia on kaupungin ylin toimintaa ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja, jossa linjataan laajat suuntaviivat. Mikkelin strategiset päämäärät ja painopisteet on vahvistettu valtuuston kokouksessa 11.12.2017 § 100. Päämäärät ovat Hyvän elämän Mikkeli painopisteinään yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin; Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli painopisteinään osaaminen ja TKI-toiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto; Kestävän kasvun Mikkeli painopisteinään terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimaisuus ja kaupungistuminen.

Strategian toteutusta, seurantaa ja arviointia varten on rakennettu toimintaohjelmat - Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma - jotka toteuttavat strategisia päämääriä ja joiden indikaattoreilla seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hyvän elämän ohjelman rakentamisesta on vastannut laaja-alainen ja moniammattillinen työryhmä. Lisäksi ohjelman sisältöä on työstetty kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan työpajoissa ja iltakouluissa, rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen esimiesten kehittämispäivän työpajassa, kaupunginhallituksen seminaarissa, valtuuston iltakoulussa ja vammaisneuvoston kokouksessa. Lisäksi Hyvän elämän ohjelmaluonnosta on esitelty ja sisällöstä on keskusteltu asukasilloissa Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa sekä asukasillassa kaupungintalon valtuustosalissa.

Hyvän elämän ohjelma jaetaan oheisena ja se esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että asiaa kokouksessa selosti hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.