Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2018

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntien rahoitusmallia on muutettu tälle valtuustokaudelle. Osa aluejohtokuntien budjeteista koottiin yhteen määrärahaan. Aluejohtokunnat voivat esittää hankkeita, joita tuolla määrärahalla rahoitetaan. Hankkeiden on tuettava kaupungin strategiaa, ja hankkeet tulee suunnitella alueen asukkaiden kanssa niin, että hankkeet hyödyttävät mahdollisimman laajasti alueen asukkaita.

Malli on yksi kaupungin osallistavan budjetoinnin kokeiluista. Siinä tavoitellaan kokemuksia siitä, kuinka kuntalaiset voidaan ottaa mukaan alueiden kehittämiseen. Käytettävissä on 100 000 euroa.

Aluejohtokunnat ovat valmistelleet hankkeita, jotka on käsitelty aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous on valinnut lautakunnalle esitettävät hankkeet.

Esitys liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää aluejohtokuntien strategisista hankkeista vuodelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.