Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuri- ja museojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Mikkelin 12. kuvitustriennalen näyttelyrakenteiden hankinta, Mytime Oy / 9 900 € + alv 24 %, 15.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.