Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Suomen museoliiton 97. vuosikokous sekä valtakunnalliset museopäivät 2020

MliDno-2020-643

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 97. vuosikokous oli tarkoitus järjestää Espoossa 13.-15.5.2020. Suomen museoliitto ilmoitti jäsentiedotteessaan 17.3.2020, että museopäiviä ei järjestetä Espoossa koronaviruksen aiheuttamien erityisjärjestelyiden takia. Museopäivät siirretään pidettäväksi 1.-2.9.2020. Sen sijaan Suomen museoliiton vuosikokous järjestetään toukokuun loppuun mennessä etäjärjestelyin. Etäjärjestelyistä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Etäkokoukseen kutsutaan osallistumaan liittojäsenet edustajiensa välityksellä sekä kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet. Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 §:ssä. Muutoin on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Mikkelin kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen, joka saa lähettää vuosikokoukseen kolme äänivaltaista edustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee edustajat Suomen museoliiton vuosikokoukseen, joka järjestetään etäjärjestelyin toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi lautakunta valitsee edustajat Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään pääkaupunkiseudulla 1.-2.9.2020.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Suomen museoliiton vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville edustajiksi Jatta Juholan ja Nina Jussi-Pekan.

Tiedoksi

valitut edustajat, kulttuuri- ja museojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa sekä hallinnon sisäistä määräystä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista ei saa hallintoprosessilain (808/2019) 6.2 §:n perustella hakea muutosta valittamalla.