Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Päätös

Merkitään, että

  • Matti Laitsaari selosti uudistettavan aluetyön valmistelun tilannetta ja pohjusti lähidemokratiamallia. 
  • Tulosaluejohtajat selostivat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia tulosalueillaan.
  • Vanhusneuvosto on kokoontunut viimeeksi 20.2.2020

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.