Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 59/9.3.2020 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 19.2.2020 tekemiin päätöksiin.

§ 124/8.4.2020 kaupunginhallitus täydentää päätöstään 23.3.2020 § 96 niin,​ että lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat voivat kokoontua oman kokoussuunnitelman mukaisesti sähköisinä kokouksina. Samalla kaupunginhallitus toteaa,​ että toimielimet voivat järjestää iltakouluja (vast.),​ jos ne järjestetään sähköisinä kokouksina.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Avustuspäätökset:
§ 1 Kaupunginosaseurojen vuosiavustukset 2020/Urpola-Seura, 15.04.2020
§ 2 Kaupunginosaseurojen vuosiavustukset 2020/Tusku-Seura ry, 14.04.2020
§ 3 Kaupunginosaseurojen vuosiavustukset 2020/Orijärven asukasyhdistys ry, 15.04.2020
§ 4 Kaupunginosaseurojen vuosiavutsukset 2020/Launiala-seura ry, 15.04.2020
§ 5 Kaupunginosaseurojen vuosiavustukset 2020/Tuukkala-Silvastin kaupunginosaseura, 15.04.2020
§ 6 Kaupunginosaseurojen vuosiavustukset 2020/Saksalan kaupunkiosaseura, 15.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.