Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Aloite yhden Waltti-lisävuoron saamiseksi välille Ristiina-Suomenniemi/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-540

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Suomenniemeläinen ********* on esittänyt aluejohtokunnalle, että Suomenniemelle olisi saatava yksi Waltti-vuoro lisää eli vuoro, joka lähtisi Ristiinasta klo 16.10. Nyt Waltti-vuorot lähtevät klo 13.15 ja klo 14.15. Mikkelistä tulevilla koululaisilla ei toiveitakaan ehtiä niihin. Ristiinasta klo 13.15 lähtevässä vuorossa kulkevat alakoululaiset Pellokselle. Kaksi vuoroakin riittäisi, jos ne olisivat vaikka tuo nykyinen klo 14.15 ja uusi klo 16.10 lähtevä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että Waltti-vuorojen aikatauluja tarkastellaan siten, että kulkeminen Mikkelin keskustasta Suomenniemelle asti koulu-/opiskelupäivän päätyttyä on mahdollista.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että ********* ja Suomenniemen aluejohtokunnan esitys on hyvä ja kannatettava. Lautakunta esittää, että asia huomioidaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella/Kyytineuvossa linja-autoaikataulujen ja -reittien suunnittelussa välillä Mikkeli-Ristiina-Suomenniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää julkisesta liikenteestä vastaavalle asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle/kyytineuvo, että linja-autoaikatauluja ja -reittejä suunniteltaessa huomioitaisiin muun muassa koululaisten ja opiskelijoiden tarve yhdelle myöhäisemmälle lisäiltapäivävuorolle Mikkelistä Ristiinan kautta Suomenniemelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Kyytineuvo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.