Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Talouspäätökset:
§ 2 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut,​ hallinto -​tulosalueen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen,​ 28.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jatta Juhola, j_juhola@yahoo.com

Koska hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ puheenjohtaja esittää,​ ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.