Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 4 Reetta Rautiaisen ottaminen kansalaisopiston musiikin opettajan tehtävään,​ 21.02.2018
§ 5 Petri Suovalkaman ottaminen kirjastonhoitajan tehtävään 1.4.2018 alkaen,​ 21.02.2018
Talouspäätökset:
§ 1 Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen käyttösuunnitelman vahvistaminen,​ 27.02.2018

Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätökset:
§ 1 Yhteistyösopimus Etelä-​Savon Liikunta ry:n kanssa 2018,​ 23.02.2018

Kulttuuri-​ ja museojohtaja
Avustuspäätökset:
§ 3 Lions Club Otava ry:n kohdeavustus 5000€,​ 16.02.2018

Liikunta-​ ja nuorisojohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 4 Jaana Matikaisen ottaminen uimaopettaja-​uinninvalvojan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 12.3.2018 alkaen,​ 02.03.2018
§ 5 Anssi Kiljusen,​ Janne Kirjavaisen ja Petteri Nikulaisen ottaminen liikuntapaikkojen hoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 19.3.2018 alkaen,​ 09.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ sivistysjohtaja esittää,​ ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.