Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Pulliainen ja Juhani Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä 27.3.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Pulliainen sekä Reijo Hämäläinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.