Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin kaupungin ja Mikaeli Oy:n kumppanuussopimus

MliDno-2018-432

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Kongressi- ja konserttitalo Mikaelin edustajat ovat valmistelleet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä 1.1.2018 alkaen. Kumppanuussopimuksella sovitaan Mikaelin tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista. Konsertti- ja kongressitalo Mikaelilla on merkittävä rooli kaupungin kulttuuri- ym. tapahtumien tapahtumapaikkana ja kaupungin vetovoimatekijänä sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä kultuuri- ja tapahtumatarjonnan edistäjänä. Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Nyt solmittava sopimus on voimassa 2018 - 2020.

Liite Mikkelin kaupungin ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kumppanuussopimus 2018-2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kumppanuussopimuksen vuosille 2018 - 2020 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, talouspalvelut