Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin kaupungin ja Event Production Finland Oy:n kumppanuussopimus Jäätori- ja Kesäkatu-tapahtumiin liittyen

MliDno-2018-586

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Event Production Finland Oy:n edustajat ovat valmistelleet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä 1.1.2018 alkaen. Kumppanuussopimuksella sovitaan Jäätori- ja Kesäkatu-tapahtumiin liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan lisätä monipuolista tapahtumatarjontaa. Jäätori- ja Kesäkatu-tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa Mikkelin tapahtumatarjonnassa, ja niillä rooli osallisuuden lisäämisessä. Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Event Production Finland Oy:n kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Nyt solmittava sopimus on voimassa 2018 - 2020.

Mikkelin kaupungin ja Event Production Finland Oy:n kumppanuussopimus on esityksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Event Production Finland Oy:n kumppanuussopimuksen vuosille 2018 - 2020 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Event Production Finland Oy; talouspalvelut