Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha 2018

MliDno-2018-608

Valmistelija

 • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2018 hyväksymän talousarvion investointiosassa on osoitettu 125 000 € liikuntapaikkojen kunnostukseen. Liikunta- ja nuorisopalvelut tuo vuosittain korjausmäärärahan käyttösuunnitelman lautakunnan arvioitavaksi.

Liikuntapaikkojen korjaustarpeeseen nähden raha on pieni ja vuosittain on tehtävä tarkkaa priorisointia, mitä kohteita voidaan listalle nostaa.

Liikuntapalvelut on esittänyt perinteisesti osaa määrärahasta ulkoilureittien ja kenttien kunnostukseen, jota tuleekin tehdä vuosittain eri kohteissa. Liikuntapaikkojen korjausmäärärahalla tulisi kyetä kunnostamaan useita kohteita. Mahdolliset isommat kenttäkohteet on vietävä investointiohjelmaan edelleen erillisinä hankkeina.

Suunnitelmassa on mukana vuoden 2017 puolella aloitettuja hankkeita, joiden loppuun saattaminen on tärkeää. Vammaisneuvoston, Estery ry:n ja liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteistyössä Säynätin retkeilyalueelle ideoiman esteettömän kodan ja huoltorakennuksen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta. Estery ry haki kohteeseen Leader-avustusta, mutta sitä ei saatu. Kohde katsottiin kuitenkin niin tärkeäksi esteettömien ja tasa-arvoisempien liikuntamahdollisuuksien parantamisen ja luonnossa tapahtuvan terveysliikunnana edistämisen kannalta, että hanke päätettiin viedä eteenpäin ilman avustustakin. Toteuttaminen mahdollistui kahdelle vuodelle jakaen. Ristiinan koulukeskuksen ja urheilukentän yhteydessä sijaitsevien tenniskenttien (talvella jääkiekkokenttä) pohjatyöt saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2017. Kentän peruskorjauksen loppuun saattaminen vaatii vielä hiekkatekonurmen tilaamisen ja asentamisen. Pohjatöillä ja hiekkatekonurmipinnoitteella korjataan tennisolosuhteet, monipuolistetaan kentän mahdollistamaa toimintaa ja parannetaan jäädytettävyyttä talvella. Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen ratamerkinnät ja -viivoitukset jäivät tehtäväksi tälle vuodelle.

Suunnitelma ja esitys liikuntapaikkojen korjausmäärärahan kohteiksi 2018:

 1. Säynätin esteettömän kodan ja huoltorakennuksen (esteetön wc ja puuliiteri sekä yhdyssilta kodan ja huoltorakennuksen välillä) rakentaminen, työn jatkaminen 25 000€.
   
 2. Ristiinan tenniskenttä/jääkiekkokenttä, hiekkatekonurmen tilaus ja asennus, kustannusarvio 45 000€.
   
 3. Ulkoilureittien peruskunnostus 30 000€. Kohteina esimerkiksi Urpola (jyrkän ylämäen oikaisu reitin hoidollisista syistä), Kyrönpelto ulkoilureitin ja sähköliittymän osalta, Linnaniemen ja urheilukentän reittien kunnostuksen jatkaminen Ristiinassa.
   
 4. Urheilupuiston yleisurheilupaikkojen (juoksurata, hyppy- ja heittopaikat) viivoitus 10 000€.
   
 5. Kenttien peruskunnostus 10 000€ (kumirouheen lisäys keinonurmikentille ym.)


Lisäksi investointia ja kunnostusta odottavat Rantakylän lumentekopaikka ensilumen latua varten (sähköliittymän laajentaminen kolmelle lumitykille riittäväksi sekä paineenkorotuspumpun vaihto, arvio 15 000€), Haukivuoren ja Rantakylän tenniskenttien/jääkiekkokenttien pohjat sekä Urpolan tenniskenttä, useat jääkiekkokentät, skeittiparkki (ympäröivä aita ja maisemointi).

Kohteiden kustannukset ovat arvioita, jotka voivat tarkemman kustannuslaskelman jälkeen muuttua. Vuoden aikana on tarkempien kustannusten selvittyä arvioitava, mitkä kohteet voidaan toteuttaa määrärahaa ylittämättä tämän vuoden aikana.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelman 125 000 euron suuruisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan käytölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelman 125 000 euron suuruisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan käytölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.06

Tiedoksi

talouspalvelut