Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen myöntämät avustukset vuonna 2017 (koonti)

MliDno-2018-377

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue muodostettiin kesällä 2017. Tulosalueeseen kuuluvat muun muassa aluejohtokunnat, jotka myöntävät avustuksia. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja on koonnut aluejohtokuntien vuonna 2017 myöntämistä avustuksista koosteen. Kooste on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.