Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2018 / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-884

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Johanna Hurmalainen, taloussuunnittelija, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma ovat liitteenä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin 49.000 euroa ja toteuman perusteella toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin 185.600 euroa. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen muodostuvan noin 137.000 euroa talousarviota paremmaksi.

Toimintatulojen alitus muodostuu kansalaisopiston kurssimaksutuotoista, kirjaston varausmaksujen poistamisesta ja orkesterin muiden toimintatuottojen alituksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lokakuun talouden toteuma ja investointisuunitelman toteuma merkitään tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia toimintatuottojen alituksia:
kustannuspaikka 140255520 tili 327100 15.100 euroa
kustannuspaikka 140255101 tili 353000 25.800 euroa ja
kustannuspaikka 140253101 tili 353000 8.100 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.