Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Toivonen ja Erja Haukijärvi. 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Laura Hämäläinen, Aleksi Nieminen ja Pekka Pöyry saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen kertoi tiivistelmät päättyneestä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeesta sekä alkaneesta Meijän Mikkeli -hankkeesta ja poistui kokouksesta tämän jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.