Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto
§ 104/8.10.2018 kaupunginvaltuusto myönsi eron Martta Kinnuselle ja valitsi hänen sijaansa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäseneksi yhteisöpedagogi Iris Damsténin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus
§ 364/15.10.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 26.9.2018 tekemiin päätöksiin.
§ 389/05.11.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 17.10.2018 tekemiin päätöksiin.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Avustuspäätökset:
§ 15 Mikkelin kaupungin vuosiavustukset kaupungiosaseuroille vuonna 2018/Koskentaipaleen kylätoimikunta, 10.10.2018

Henkilöstöpäätökset:
§ 19 Kirjastovirkailijan tehtävän täyttäminen, 10.10.2018
§ 20 Palveluvirkailijan työajan muuttaminen, 10.10.2018

Kulttuuri- ja museojohtaja
Avustuspäätökset:
§ 32 Tanssikoulu La Carmencitan kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 3.500 €, 26.10.2018

Liikuntapaikkapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 6 Moottorikelkan hankinta liikuntapalveluille hintaan 12.322, 58 euroa, 18.10.2018
§ 7 Traktori etukuormaimella/hankinta liikuntapalveluille hintaan 55.976, 74 euroa,18.10.2018
§ 8 Neliveto pakettiauton hankinta liikuntapalveluille hintaan 41.818, 20 euroa, 18.10.2018
§ 9 Lumilingollinen jäänhoitokone traktorin perään/hankinta liikuntapalveluille hintaan 17.900, 00 euroa, 18.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.