Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksissa

MliDno-2017-2097

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 140 §:n mukaan esimerkiksi vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin.

Vammaisneuvosto on nimennyt 19.9.2017/§ 6 edustajaksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan Anneli Liukkosen ja varaedustajaksi Satu Hasasen. Lisäksi vammaisneuvosto päätti, että vammaisneuvoston edustajien edustusta lautakunnissa tarkastellaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Vanhusneuvosto nimesi 19.9.2017/§ 5 edustajaksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan Tapani Lyyran ja varaedustajaksi Paavo Puhakan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksissa.

Vammaisneuvoston edustajaksi merkitään Anneli Liukkonen ja varaedustajaksi Satu Hasanen. Vanhusneuvoston edustajaksi merkitään Tapani Lyyra ja varaedustajaksi Paavo Puhakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anneli Liukkonen, Satu Hasanen, Tapani Lyyra, Paavo Puhakka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.