Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talouden seuranta 9/2017, Hyvinvoinnin- ja osallisuudenltk

MliDno-2017-1740

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden syyskuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.