Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Intendentin virka

MliDno-2016-2055

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginorkesterin intendentti Nikke Isomöttönen on irtisanoutunut tehtävästä. Intendentin tehtävää hoitaa vuoden 2017 loppuun vt. indententti kaupunginorkesterin nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelä.

Kaupunginorkesterin intendentin virka on laitettu julkiseen hakuun. Intendentin virasta on julkaistu hakuilmoitus - hakuaika päättyy 15.11.2017 klo 15.

Kaupungin organisaatio muuttuu 1.1.2018 alkaen siten, että kaupunginorkesteri on yksi "taide, kulttuuri ja tapahtumat"-tulosalueen alaisista tulosyksiköistä. Kaupungin hallintosäännön § 39 mukaan tulosalueen esimies valitsee välittömät alaisensa viranhaltijat ja työntekijät tulosyksikön esimiestä kuultuaan lukuun ottamatta tulosyksikön esimiehiä, jotka valitsee palvelualuejohtaja.

Sivistysjohtaja pyytää lautakuntaa nimeämään haastatteluryhmään edustajan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta. Lisäksi sivistysjohtaja kutsuu haastatteluryhmään edustajan Mikkelin kaupunginorkesterista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajansa haastattelurymään.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi edustajakseen haastatteluryhmään Jatta Juholan ja Hannu Toivosen.

Tiedoksi

Lautakunnan nimeämät edustajat, Mikkelin kaupunginorkesteri/vt. intendentti

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.