Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtajan päätökset

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§79 Päätös Jaakko Antilan ottamisesta intendentin virkaan Mikkelin kaupunginorkesteriin 1.1.2018 alkaen, 05.12.2017
§80 Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaaren virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2018 alkaen, 07.12.2017
§81 Kulttuurituottaja Susanna Latvalan siirtäminen kulttuuripäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen, 07.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jatta Juhola, j_juhola@yahoo.com

Koska hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat