Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Ristiinan Pallo ry (lisäpykälä)

MliDno-2017-2338

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Pallo ry hakee Ristiinan aluejohtokunnalta 9000 €:n suuruista yleisavustusta seuran yleiskuluihin. Avustusrahalla kustannetaan kenttä-, halli- ja salivuokrat, varustekulut sekä esimerkiksi kuljetuskustannukset ja tuomari- sekä osallistumismaksut. Yleisavustuksella voitaisiin pitää erityisesti juniori-ikäluokkien kausimaksut maltillisina lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi. Yhdistys ei ole hakenut muita avustuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää yleisavustuksesta kokouksessaan.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Ristiinan Pallo ry:n yleisavustushakemusta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Jaana Vartiainen

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Pallo ry on hakenut yleisavustusta Ristiinan aluejohtokunnalta. Haettu summa on 9000 €. Aluejohtokunta on käsitellyt asiaa 15.11.2017 kokouksessaan  ja puoltaa hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Ristiinan Pallo Ry:lle 9000 € suuruisen yleisavustuksen. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiinan Pallo Ry

Käsitellyt asiat