Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ilmoitusasiat ja viranhaltijan päätös tiedoksi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta
§ 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle osoitetut hankkeet vuonna 2017, 16.11.2017

Liikuntapaikkapäällikkö
Hankintapäätökset:
§6 Moottorikelkan hankinta liikuntapalveluille Saimaan Konepiste Oy:ltä hintaan 11 891,93 € sekä kelkan lisävarusteet hintaan 2 508,38 €, yhteensä
14 400,31 €, 22.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat