Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2017

MliDno-2017-2484

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnille on varattu vuodelle 2017 yhteinen määräraha, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä sovittavalla tavalla. Henkilöstömuutosten vuoksi asian valmistelu on jäänyt loppuvuoteen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on hyväksynyt avustusperiaatteissaan aluejohtokuntien strategisten hankkeiden periaatteet. Samaa mallia sovelletaan jo vuoden 2017 yhteisen määrärahan jakamiseen.

Aluejohtokunnat ovat esittäneet hankkeita, jotka on käsitelty yhdessä aluejohtokuntien puheenjohtajien tapaamisessa 7.12.2017. Lista vuodelle 2017 esitetyistä hankkeista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien esittämät strategiset hankkeet liitteen mukaisesti vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat, Virpi Launonen, Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat