Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Suur-Savon museon kokoelmapoliittinen ohjelma

MliDno-2019-1230

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Museolain muuttuessa Mikkelin kaupungin museot hakee uudelleen valtionosuuden piiriin.Museovirasto tarkistaa valtionosuuden piiriin hakevien museoiden edellytysten täyttymistä museolain (314/2019) mukaisesti. Museolain 5 § edellytysten arvioimiseksi Museovirasto pyytää Mikkelin kaupungin museoita täydentämään valtionosuushakemusta kulttuurihistoriallisia kokoelmia käsittelevällä kokoelmapoliitikalla. Mikkelin kaupungin kulttuurihistorialliset kokoelmat kuuluvat Suur-Savon museon hoitoon. Myös Päämajamuseon kokoelmat luetteloidaan osaksi Suur-Savon museon kokoelmia, joten Suur-Savon museon kokoelmapoliittinen ohjelma käsittää myös Päämajamuseon kokoelma-aineistot.

Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi museon tallennusalueet ja kartuttamisen periaatteet sekä miten kokoelmien hoito ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Ohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti. Ohjelma hyväksytetään museon ylläpitäjällä. Kattava kokoelmapoliittinen ohjelma tulee lähettää Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.6.2019 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Suur-Savon museon kokoelmapoliittisen ohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.