Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2019 - 31.1.2020/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2017-2499

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2019 - 31.1.2020.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2019 - 31.1.2020 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 21.8. (päätetty aiemmin), 25.9., 16.10., 27.11., 11.12.2019 ja 22.1.2020.

Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit, aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.