Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Muut asiat

Päätös

Virpi Launonen esitteli lautakunnalle kirjastojen palvelussuunnitelman, jonka jälkeen lautakunta keskusteli asiasta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.